Schapendoes.nl Nieuws Nieuwe partner voor g-PRA onderzoek

Nieuwe partner voor g-PRA onderzoek

Nadat Biofocus aangegeven had niet meer te testen op gPRA is er nu een afspraak gemaakt met het ECCG in Utrecht (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren) om dit voortaan voor ons te doen.  De informatie pagina en het aanvraagformulier zijn aangepast.