Jonge-Hondendag

De jaarlijkse Jonge-Hondendag van Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ vindt op 28 april 2024 plaats op het terrein van de Kynologenvereniging Nieuwegein. De keurmeester is Beate Nobis uit Duitsland.

Voor mensen met een jonge hond is de Jonge-Hondendag hèt moment in het jaar om de nestgenoten van hun hond te ontmoeten en zo mogelijk ook beide ouderdieren. Voor de FAC, en natuurlijk ook voor de fokkers, is dit het moment om de resultaten van de akkoord bevonden combinaties te beoordelen. U hoeft (nog) geen lid van de Vereniging te zijn om mee te doen aan deze nestenkeuring, maar het nest van uw hond moet wel gefokt zijn volgens de fokregels van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes”.

Een week van te voren ontvangt u een uitnodiging per mail op welk tijdstip het nest waaruit uw hondje is geboren aanwezig moet zijn.

Wij vragen u uw hond op de JHD te laten fotograferen. De foto’s zijn voor het stamboek van de Nederlandse Schapendoes. Voor een inventarisatie is het tevens noodzakelijk dat u de hoogte van uw hond laat meten. Verder vragen wij u uw hond thuis te wegen en het gewicht aan de keurmeester door te geven.

Fokkers worden gevraagd alle honden van een nest tegelijk opgeven. De ouderdieren moeten wel worden genoemd bij de inschrijving van een nest maar hoeven niet apart te worden ingeschreven, zij zijn uiteraard van harte welkom in de ring met hun kroost.

De inschrijving is gesloten.

Inventarisatie tijdens de Jonge-Hondendag (inschrijving gesloten)

Schapendoezen die wat leeftijd betreft buiten de doelgroep van de Jonge-Hondendag vallen, kunnen ook dit jaar weer worden geïnventariseerd, mits zij ouder dan 15 maanden zijn.  Voor een fokgeschiktheidsverklaring moet een hond ouder zijn dan 21 maanden.

U wordt verzocht voor de inventarisatie € 15,00 over te maken als u lid bent van de Vereniging. Het is ook voor reu- en teefeigenaren die geen lid zijn mogelijk om een inventarisatie te doen, waarvoor de kosten € 27,50 bedragen. U ontvangt ook een uitnodiging per mail m.b.t. het dagdeel waarin uw hond wordt gekeurd en het inschrijfnummer.

 betaling

Uw betaling voor een de inventarisatie à € 15,00 voor leden of € 27,50 voor niet-leden kunt u overmaken op IBAN nummer: NL26INGB0001889500 t.n.v. Vereniging ‘de Nederlandse Schapendoes’ o.v.v. JHD.

Buitenlandse leden kunnen indien gewenst ter plaatse contant betalen.

De hond moet volledig beschermd zijn tegen ziektes, neem uw Europees Hondenpaspoort mee.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Fac of Commissie Evenementen (Paula Nuij):

E: JHD@schapendoes.nl

E: evenementen@schapendoes.nl

E: fac@schapendoes.nl