Verenigingscertificaat

Elke pup die gefokt is volgens het Fokreglement van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” krijgt een Verenigingscertificaat. Dit bevestigt dat:

Ouderdieren beschikken over:

  • De fokkwalificatie ‘geschikt’. Dit wil zeggen dat de Vereniging ze geschikt acht om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het ras.
  • Een ECVO-oogonderzoek waaruit blijkt dat beide vrij zijn van erfelijke ooggebreken
  • Een DNA gentest voor PRA waaruit blijkt dat geen van beide lijder is aan PRA en tenminste één van beide géén drager is van PRA

De Fok aangelegenheden commissie (FAC):

Toetst de aangevraagde combinatie van vader- en moederhond aan het VFR en bekijkt de gezondheidgegevens d.m.v. stamboomonderzoek. Hierbij wordt in de aanwezige data gekeken naar (erfelijk bepaalde) gebreken/ziekten in de lijnen van beide ouderdieren. Bij voldoen aan het VFR ontvangen de fokker en de dekreueigenaar een overzicht van de bij de FAC bekende gegevens (geanonimiseerd).

Nestbezoek vindt plaats als de pups 7 weken oud zijn. De Vereniging vindt het belangrijk het resultaat van de gemaakte combinaties te beoordelen, zijn de hooggespannen verwachtingen uitgekomen en zijn er nog bijzonderheden? De pups en hun nestsituatie bij de fokker worden bekeken waarbij wordt gelet op rastype, socialisatie, verzorging en huisvesting.

 

verenigingscertificaat aanvraag
Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab