Links

Schapendoes verenigingen

Hier vindt u de andere rasverenigingen zoals ze nu bekend zijn. Mocht u veranderingen of toevoegingen hebben, gelieve die dan aan de webmaster te melden.

Canada: Schapendoes Club of Canada

Denemarken: Dansk Schapendoes Klub

Duitsland: Interessengemeinschaft Schapendoes e.V.

Finland: Suomen Schapendoes Ry

Frankrijk:  ABNF Association des Bergers Néerlandais de France

Italië: Societa’ Italiana Amatori Schapendoes

Luxemburg: Letzebuerger Schapendoes, herdershond and Saarloos Klub (L.S.H.S.K)

Nederland: De Schapendoesclub

Noorwegen: Norsk Schapendoes Klubb

Slovenië: Slovenian Klub 1, for FCI 1 breeds

Oostenrijk: Schapendoes Freunde Austria

Zweden: Svenska Schapendoesklubben

Zwitserland: Schweizerischer Schapendoes Klub

International Schapendoes Federation

Op 9 September 2006 is de Internationale Schapendoes Federatie (ISF) opgericht door de rasverenigingen van Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland (VNS), Noorwegen, Zweden en Zwitserland.

Het organiseren van de Europese Schapendoes Show diende als basis voor de initiële discussies en voor een informeel contact. Al snel was duidelijk dat een echte eigen organisatie was gewenst voor regelmatig overleg. De gezamenlijke ontwikkeling door de IGS en de VNS van de gentest in de strijd tegen PRA was het ultieme bewijs dat gezamenlijke actie succesvol kan zijn. Vandaar dat in 2006 de ISF werd opgericht en sindsdien komen we bijeen op de avond van de VNS KCM om open en vertrouwelijk informatie tussen de individuele landen en clubs uit te wisselen.

De ISF zal geen instituut met beslissingsbevoegdheid zijn, dat is voorbehouden aan de individuele rasverenigingen. Er is geen wettelijke basis voor en ook geen noodzakelijk vereisten. De ISF neemt geen verantwoordelijkheden over van de rasverenigingen maar biedt extra mogelijkheden: vanuit een ras-breed platform – in tegenstelling tot vanuit nationale of zelfs verenigingsgerichte inzichten – ontstaat een breder perspectief. Op de lange termijn is er geen ander alternatief voor het ras.

Het doel van de ISF is om optimale samenwerking te faciliteren tussen Schapendoes rasverenigingen, om de gezondheid, het rastype en goede karakter van de Schapendoes wereldwijd te behouden.

Dr. Hans J. Jacobs

(Chairman of the ISF)

 

Stichting Schapendoes 1947

In 1997 is door het bestuur van de Vereniging “de Nederlandse Schapendoes” besloten de “Stichting Schapendoes 1947” in het leven te roepen met onder meer de volgende doelstellingen:

  1. Het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar eventuele ziekten bij de Schapendoes. Dit om, indien mogelijk, het fokbeleid van de V.N.S. te verbeteren.
  2. Het verlenen van financiële steun voor zaken die specifiek de Schapendoes betreffen. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van bijzondere activiteiten en jubilea.

De Stichting heeft onder andere bijgedragen aan:

  • gPRA-onderzoek in Bochum
  • nieronderzoek van de universiteit Utrecht
  • ECVO (oogonderzoeken) in VNS verband
  • het Europees PRA-fonds
  • lezingen over gezondheid
  • een Schapendoes terug bij een Drentse schaapskudde
  • jubileumuitgave van Vereniging de Nederlandse Schapendoes
  • het ontwikkelen van Mean Kinship berekeningen in DoesData, i.s.m. de WUR en Zooeasy

Het werk van de Stichting kan alleen worden gedaan, wanneer er voldoende geldelijke middelen voorhanden zijn. De Stichting komt aan haar geld door donaties, giften en activiteiten zoals het houden van een tombola tijdens de Kampioenschapsclubmatch of de Jonge Honden Dag. Jaarlijks legt de penningmeester van de Stichting, via een publicatie in het Verenigingsblad, verantwoording af door middel van een overzicht van de baten en lasten, de balans en het financieel verslag.

Indien u het werk van de Stichting wilt ondersteunen, uw gift is altijd welkom op

Rekening NL87 INGB 0007 6552 46
Stichting Schapendoes 1947

Alvast bedankt!
Jettie Alberts

Irma Thissen, secretaris

Nel Voerman, penningmeester