Dekreuen werving

Wat is een VNS dekreu?

Een VNS dekreu is een mannelijke, niet gecastreerde (= intacte) Schapendoes van minimaal twee jaar oud van VNS-eigenaren, die beschikbaar is voor fokkers om mee te fokken.

Een Schapendoes fokker heeft een Schapendoes teef en wil een nestje pups fokken. De fokker beslist van welke reu hij/zij graag pups zou willen krijgen. Een reu-eigenaar wordt door de Fokker gevraagd of zijn reu beschikbaar is. Een reu-eigenaar kan altijd aangeven dat de reu niet beschikbaar is.

Het hebben van een dekreu betekent niet automatisch dat uw reu ook zal gaan dekken. Dit is van diverse factoren afhankelijk.

In de Schapendoes populatie die mede door de VNS wordt beheerd, wordt geprobeerd inteelt te vermijden en het verlies van genen te voorkomen. Dat werkt het best wanneer er veel reuen en teven pups leveren voor de volgende generatie honden. We hebben dus veel dekreuen nodig.

Niet alleen het aantal fokdieren bepaalt de mate van inteelt maar ook de structuur van de populatie. Als er bijvoorbeeld maar een paar populaire fokreuen een groot aantal fokteven dekken, is de bijdrage per reu aan de volgende generatie veel groter dan per teef. Hierdoor zullen er meer dieren in de volgende generatie eenzelfde vader hebben en meer aan elkaar verwant zijn dan in een situatie waarin veel meer reuen waren gebruikt. Dit is erg ongezond voor het ras.

Hoe wordt uw reu een VNS-dekreu?

Gezondheid

De reu moet vóór de dekking worden onderzocht op:

-Gegeneraliseerde Progressieve Retina Atrofie ofwel gPRA via de gentest door LADR Biofocus. Honden die drager zijn mogen alleen gecombineerd worden met een vrije hond.

-Oogafwijkingen via het ECVO-oogonderzoek.

Exterieur (uiterlijk)

De reu moet minstens 1 keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring (inventarisatie) en daar de kwalificatie ‘geschikt’ hebben gehaald. Dit mag vanaf 15 maanden.

Daarnaast:

òf minstens 6 maanden later op een inventarisatie van een andere keurmeester nogmaals “fokgeschikt” krijgen.

òf minstens tweemaal op een show door twee verschillende keurmeesters minimaal “Zeer Goed” hebben behaald. Eén van bovenstaande moet zijn behaald nadat de hond de leeftijd van 21 maanden heeft bereikt.

Honden van 24 maanden of ouder die nog niet eerder geïnventariseerd zijn, kunnen volstaan met 1 ‘geschikt’ verklaring.

Veelgestelde vragen

Verandert het gedrag van mijn reu door dekken?

Een loopse teef veroorzaakt onrust, ongeacht of een reu mag dekken of niet. De kans op vervelend gedrag door het dekken is vrij klein. Als een reu eenmaal gedekt heeft weet hij zelfs beter wanneer teefjes loops zijn en vaak zal hij teven juist met rust laten als ze niet loops of zelfs dekrijp zijn.

Is het niet beter om mijn reu te laten castreren?

Gedrag wordt vaak als reden genoemd voor castratie maar heeft in de praktijk vaak weinig effect.

Over het algemeen kan worden gesteld dat er geen dwingende reden is om vanuit het oogpunt van gezondheid reuen te castreren, vooral niet als het gaat om nog jonge reuen. In tegendeel, castreren op jonge leeftijd lijkt aanzienlijk meer nadelen dan voordelen te hebben.

Ervaringen van dekreu eigenaren kunt u lezen op de ledenpagina.

Voor meer informatie: ‘Dekreuen-begeleiding’