Fok Aangelegenheden Commissie

Eén van de belangrijkste taken van de Vereniging is om op zorgvuldige wijze om te gaan met de fokkerij van onze rassen. Als oudste rasvereniging, in het land van oorsprong, is het behoud en beheer van de Nederlandse Schapendoes als hondenras onze verantwoordelijkheid. Gezondheid is hierbij erg belangrijk, maar er moet ook voor gezorgd worden dat het uiterlijk van onze rassen gewaarborgd blijft. Binnen de fokkerij wordt er steeds de afweging gemaakt tussen gezondheid, gedrag en uiterlijk.

Samenstelling

We hebben een fok aangelegenheden commissie (FAC), die bestaat uit een vertegenwoordiger van het bestuur, een secretaris, algemeen medewerkers, een gezondheid en gedrag medewerker en eventuele ondersteunende leden of deskundigen indien nodig. Ook is er een commissie Populatie Beleid. Gezien de complexiteit van de werkzaamheden is kennis van fokkerij, erfelijkheid en populatiegenetica, of bereidheid zich hierin te verdiepen, belangrijk voor de leden van de FAC en de commissie Populatie Beleid. Lijkt het u leuk en interessant om met deze onderwerpen mee bezig te zijn? Neem contact op met de secretaris van de FAC of vna het bestuur over de mogelijkheden.

Taken en werkzaamheden

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt het VFR vastgesteld. Een fokker dient een aanvraag voor een gewenste combinatie van reu en teef in bij de FAC. De fokaangelegenhedencommissie toetst alle dekaanvragen aan het vastgestelde beleid. Zo weten wij dat alle pups die via de Vereniging gefokt zijn, voldoen aan de gezondheids-, karakter- en exterieureisen van het fokbeleid. Met behulp van Doesdata pluist de FAC de voorouders van zowel de reu als de teef uit tot in de 3e generatie (indien nodig tot de 5e generatie). Ook kijkt men naar gegevens van de (mogelijk) eerder geboren nakomelingen van de ouderdieren. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek worden de fokker en dekreu eigenaar ingelicht over de bevindingen. Combinaties die voldoen aan het VFR kan men op deze site vinden.

Signaleert de FAC of de commissie Populatie Beleid bepaalde trends, dan kunnen ze met beleidsvoorstellen naar het bestuur komen waar vervolgens tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) democratisch over wordt gestemd. Ook kunnen ze op voordracht van de ALV bepaalde beleidsonderwerpen uitwerken of onderzoeken uitvoeren.

Daarnaast is de FAC een belangrijke ‘sparring-partner’ van de fokkers. Dit kunnen ervaren fokkers zijn, maar ook de mensen die voor het eerst een nestje willen gaan fokken en hier wat meer informatie over willen hebben. Ook mensen die een reu hebben en hem misschien in willen zetten als dekreu kunnen met hun vragen bij de FAC terecht. Om te zorgen voor een verbreding van de kennis van onze leden worden er jaarlijks een fokkersbijeenkomsten georganiseerd.

Jonge Honden Dag

Eenmaal per jaar wordt in samenwerking met de Commissie Evenementen een Jonge Honden Dag georganiseerd. Hier worden alle pups van het voorgaande jaar en de ouders uitgenodigd. De pups worden individueel gekeurd, en er wordt een nestverslag gemaakt door een bevoegde keurmeester. Naast het feit dat dit altijd een heel gezellige dag is, geeft het de fokkers en de fokaangelegenhedencommissie een goed beeld van de vererving van onze rassen en de huidige stand van beide rassen.

Inventarisaties

De FAC legt nestbezoeken af en kan daarbij worden bijgestaan door nestbezoekers die verdeeld zijn over verschillende regios. Nestbezoekers bezoeken alle nestjes die via onze Vereniging geboren zijn en maken hier een verslag van, voor Doesdata en de fokker.

Ook organiseert de FAC jaarlijks een aantal maal de inventarisaties die verplicht zijn voor onze fokdieren. Vanaf de leeftijd van 15 maanden kunnen Schapendoezen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de fokkerij. Dit hoeft echter niet verplicht al jong, als u wacht tot de hond 24 maanden is 1 inventarisatie voldoende. Bij inventarisaties van honden jonger dan 24 maanden moet de hond tweemaal beoordeeld worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan gezondheid, uiterlijk en karakter.