Convenanten met Raad van Beheer

De VNS heeft convenanten afgesloten met de Raad van Beheer voor het automatisch ontvangen van de uitslagen van:

Uitslagen van ECVO onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door artsen van het ECVO panel en is verplicht voor fokdieren.

Uitslagen van HD- en ED- onderzoek. Deze onderzoeken zijn voor het fokken met Schapendoezen niet verplicht, maar veel fokkers en reu-eigenaren testen hun honden wel. Het onderzoeken en beoordelen van HD- en ED- foto’s gebeurt door een panel van de Raad van Beheer.

De RvB registreert alle uitslagen en deze zijn openbaar inzichtelijk via hun website.Voor onszelf is het natuurlijk ook belangrijk om de testuitslagen in Doesdata te registreren. Dit kan automatisch via de bestanden die de Raad van Beheer ons stuurt. Fokkers die deze uitslagen meenemen in hun fokkeuzes hoeven niet meer op de site van de Raad van Beheer te zoeken, maar hebben alle uitslagen in één oogopslag bijeen. De VNS verstrekt deze gegevens aan Doesdata.

Mochten er in de toekomst meer (andere) officiële gezondheidsonderzoeken via de Raad van Beheer worden ingevoerd, dan zullen ook hiervan de uitslagen automatisch aan ons worden verstrekt.