Schapendoes.nl Nieuws Nieuws uit de ALV

Nieuws uit de ALV

Afgelopen zaterdag vond onze ALV plaats. We zijn verheugd te melden dat Gerard Duits tot penningmeester in het bestuur is gekozen. We heten Gerard nogmaals hartelijk welkom en wensen hem veel werkplezier.
Het VFR-amendement ‘Oogziekten’ is aangenomen en zal worden ingevoerd per 01-01-2022. Het maximale IC voor combinaties blijft 31% voor 2022.
Het bestuur en de FAC hebben van de ALV de opdracht gekregen verdere voorstellen voor vereenvoudiging van het VFR te ontwikkelen. Deze (nog te ontwikkelen) voorstellen zullen in het volgende fokoverleg worden voorgelegd aan onze fokkers, dekreu-eigenaren en overige leden, waarna er gediscussieerd en bepaald kan worden welk amendement er voor de ALV van voorjaar 2022 kan worden ingediend. U ontvangt op termijn een uitnodiging voor dit fokoverleg.
De ALV heeft verzocht een besloten discussie-groep voor VNS leden in te stellen. Hiervoor zal een besloten Facebook groep worden opgericht. Meer informatie volgt binnenkort.